Uncategorized @vi

Axiance DST 28.03.2022 -06.11.2022

Trading Hours (GMT+3)28/03/2022 – 06/11/2022
Instrument Name Symbol Trading Hours Trading Break
Australian 200 IndexAUD20000.50 – 00.0000.00 – 00.50
Euro Stoxx 50 IndexSTOXX5001.00-24.0000.00 – 01.00
German DAX 40 IndexDE3001.00-24.0000.00 – 01.00
Dutch 25 IndexN2509.00 – 23.0023.00 – 09.00
Swiss 20 IndexSwi2009.00 – 23.0023.00 – 09.00
French CAC 40 IndexF4001.00 – 00.0000.00 – 01.00
UK 100 IndexUK10001.00 – 00.0000.00 – 01.00
Japan Nikkei 225 IndexJP22501.00 – 00.0000.00 – 01.00
US Wall Street 30 IndexUS3001.00 – 00.0000.00 – 01.00
US Tech 100 IndexUSTEC01.00 – 00.0000.00 – 01.00
US SPX 500 IndexUS50001.00 – 00.0000.00 – 01.00
Hong Kong 40 IndexHK4001.00 – 00.0000.00 – 01.00
Italy 40 IndexIT4010.00 – 18.5018.50 – 10.00
Spain 35 IndexESP3510.00 – 21.0021.00 – 10.00
US Crude Oil (Cash)USOILCash01.00 – 00.0000.00 – 01.00
Brent Crude Oil (Cash)BRENTCashMon 01:00 – 00:00, Tue.-Fri. 03:00-00:00Mon 00:00 – 01:00, Tue.-Fri. 00:00-03:00
Gold vs US DollarXAUUSD01.00 – 00.0000.00 – 01.00
Silver vs US DollarXAGUSD01.00 – 00.0000.00 – 01.00
Platinum vs US DollarXPDUSD01.00 – 00.0000.00 – 01.00
Palladium vs US DollarXPTUSD01.00 – 00.0000.00 – 01.00
Gold vs EUROXAUEUR01.00 – 00.0000.00 – 01.00
Silver vs EUROXAGEUR01.00 – 00.0000.00 – 01.00
Coffee vs US DollarCOFFEE11.15 – 20.3020.30 – 11.15
Cocoa vs US DollarCOCOA11.45 – 20.3020.30 – 11.45
Wheat vs US DollarWHEAT03.00 – 21.2015.45 – 16.30, 21.20 – 03.00
Corn vs US DollarCORN03.00 – 21.2015.45 – 16.30; 21.20 – 03.00
Soybean vs US DollarSOYBEAN03.00 – 21.2015.45 – 16.30; 21.20 – 03.00
US Dollar IndexUSIDX03.00 -00.0000.00 -03.00
Cotton vs US DollarCOTTON04.00 – 21.2021.20 – 04.00
Sugar vs US DollarSUGAR10.30 – 20.0020.00 – 10.30
Natural Gas (Cash)NGAS01.00 – 00.0000.00 – 01.00
HK Shares3.30 – 10.006.00 – 7.00, 10.00 – 3.30
EU Shares10.00 – 18.3018.30 – 10.00
UK Shares10.00 – 18.3018.30 – 10.00
Swiss Shares10.00 – 18.2018.20 – 10.00
US Shares16.30 – 23.0023.00 – 16.30
FX (Foreign Exchange)00.05-00.0000.00-00.05

Share

Get the Axiance App

Cảnh báo rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.

Cảnh báo rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 74.90% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Vui lòng xem xét Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.